Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Aktivita OPŽP 1.3.3 - Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů jsou:

  • výstavba ochranných nádrží (suchýách nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích

Více informací na www.opzp.cz