Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Aktivita OPŽP 1.3.2 - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Typy podporovaných projektů jsou:

  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplěná zelení (průleh, nádrž)
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty
  • vsakovací šachty
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace

Více informací na www.opzp.cz